Logo van D.O.E.N.®Wil jij af van …

 • Het steeds weer uitstellen van taken of opdrachten?
 • De frustratie en stress als je weer eens in tijdnood komt?
 • Angst waardoor jij jouw zaken steeds weer vooruit schuift?
 • Jouw beperkende gedachten?
 • Jouw hinderlijke gedragspatronen?
 • Twijfels of jij wel goed genoeg bent?
 • De onzekerheid hoe jij jouw uitstelgedrag kan overwinnen?


Verlang jij naar …

 • Een aanpak hoe jij om kan gaan met uitstelgedrag?
 • Een stappenplan om taken stapsgewijs te kunnen aanpakken?
 • Handvatten voor een betere tijdsplanning?
 • Met plezier en passie uitvoeren van jouw taken en opdrachten?
 • Meer tijd voor jezelf door een planmatige aanpak?
 • Vertrouwen in jezelf zodat je start in plaats van uitstelt?
 • Inzichten in de kracht van gedachten?


Hoe zal het voelen:


als jij MEER GRIP OP JOUW LEVEN zou krijgen? 


als uitstellen  voor jou verleden tijd is 


Als de juiste dingen uit je hand komen?


 AlS je met een persoonlijk plan naar huis KAN gaan?


NEEM NU DE BESLISSING EN KOM NAAR


DE MASTERCLASS: DE IMPACT VAN D.O.E.N.®Door D.O.E.N.® 

geen uitstel meer!D.O.E.N.® - model

jouw stappenplan!Door D.O.E.N.® 

meer zelfvertrouwen!Download het Gratis stappenplan van DOEN ®.

Stappenplan D.O.E.N.®


Wat anderen zeggen op Linkedin:

action

“PERSONAL POWER IS THE ABILITY TO TAKE ACTION.”

Anthony Robbins

WAT LEVERT HET WERKEN MET HET D.O.E.N.® - MODEL JOU OP?

WAT LEVERT DE MASTERCLASS JOUW OP?

 • MEER INZICHTEN IN JEZELF DE WIJZE VAN KEUZE MAKEN 
 • MEER ZELFVERTROUWEN IN DE KEUZES DIE JIJ MAAKT
 • MINDER UITSTELGEDRAG EN MEER SUCCESMOMENTEN
 • HANDVATTEN OM UITSTELGEDRAG TE VOORKOMEN
 • JOUW PERSOONLIJKE STAPPENPLAN
 • MEER INZICHT OP WAT VOOR JOUW BELANGRIJKE DOELEN ZIJN
 • BETERE KIJK OP JOUW WOORDKEUZE
 • MEER INZICHT OVER DE KRACHT VAN GEDACHTEN

UW TRAINER


PETER VAN ASTEN

D.O.E.N.® expert


“Al vroeg in mijn leven werd duidelijk dat ik iets met mensen zou gaan doen. Zo organiseerde ik poppenkastvoorstellingen, spelletjesmiddagen, rolschaatswedstrijden voor de buurtjongeren toen k net 10 jaar oud was. Ik ervoer dus al op jonge leeftijd dat het uiten van een idee of plan pas het daglicht zag als je het daadwerkelijk ging D.O.E.N.®.


Na een zijspoor te hebben gevolgd in de studie tot laborant, werd de weg naar de PABO een feit en ging ik me richten op de zeer moeilijk opvoedbare pubers. Het inzicht dat het werkwoord DOEN pas krachtig werd met de toevoeging van de afkorting D.O.E.N.® ontstond tijdens een woordenwisseling met één van mijn leerlingen!


Vele jaren bleef dit inzicht op de plank liggen, maar tijdens een nogal turbulente periode van revalidaties besloot ik het verhaal achter dit inzicht te gaan vertellen. Zo liet ik D.O.E.N.® registreren, schreef ik een Lezing over "De impact van D.O.E.N.®" met Lisa Portengen en ontwikkelde ik de Masterclass: "De impact van D.O.E.N.®".


De energie die bij de deelnemers loskomt, de reacties op de inzichten en ervaringen van de deelnemers stimuleren mij steeds weer om lezingen te houden en enkele keren per jaar een Masterclass te verzorgen. Op dit moment ben ik druk met het restyle van de Spiegelcursus, Een meerdaagse cursus voor hen die hun doel(en) willen implementeren met behulp van het D.O.E.N.® - model.Copyright 2019, PeterVanAsten.nl - Disclaimer

>